Sekretessförbindelse styrelseledamot 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en sekretessförbindelse för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

Det är svårt att förhindra en styrelseledamot från att yppa information till utomstående. Om en styrelseledamot läcker ut information måste bolaget kunna bevisa att en skada har uppstått på grund av detta för att kunna få ut någon form av ersättning. Bolaget måste dessutom kunna bevisa vilken skada som uppstått och hur stor den är, dvs. ett bestämt belopp.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en ledamot eller suppleant till att inte yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själv bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Om det finns en sekretessförbindelse som båda parterna har skrivit under behöver bolaget inte bevisa att någon faktisk skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med styrelsens ledamöter och suppleanter är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra dessa från att läcka information som kan komma att skada bolaget.

Denna mall består av en sekretessförbindelse som ingås mellan bolaget och styrelsens ledamöter och suppleanter.

Specifikation

  • Sekretessförbindelse styrelseledamot 2024
  • 694
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider