Signallistor – Personlighetsstörningar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att få en bättre kännedom om personlighetsstörningar och vad som är utmärkande för dem.

Vissa människor utvecklar ett mönster av upplevelser, känslor och beteenden som påtagligt avviker från det förväntade och accepterade i den miljö personen befinner sig i. När sådana avvikelser leder till lidande och funktionsbegränsning talar man om personlighetsstörningar. Det finns tio olika personlighetsstörningar som är indelade i tre olika grupper.

Till grupp A hör de så kallade udda eller excentriska störningarna, som omfattar paranoid, schizoid och schizotyp personlighetsstörning.

Till grupp B hör de dramatiska, emotionella eller oberäkneliga störningarna. Hit hör antisocial, borderline, histrionisk och narcissistisk personlighetsstörning.

Till grupp C hör räddhågade störningar. Hit hör fobiska, osjälvständiga och tvångsmässiga personlighetsstörningar.

Checklistan ger dig exempel på signaler om beteenden och avvikelser inom respektive personlighetsstörning som kan vara värdefulla att känna till för dig som arbetsgivare.

 

Specifikation

  • Signallistor – Personlighetsstörningar 2024
  • 4941
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider