Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en självskattning av ditt arbete med kravuppfyllnad gällande kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Ett kvalitetsledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera den egna verksamheten utifrån de krav som finns på organisationen. Kraven kan innefatta krav från kunder, medarbetare, ägare, myndigheter, författningar och ISO-standarder.

Denna mall för självskattning syftar till att ge en övergripande bild av hur långt du har kommit med ditt arbete att identifiera kraven på just din organisation och vad du gör för att uppnå dessa krav. Mallen innehåller hänvisningar till DokuMeras övriga mallar om ISO 9001.

Specifikation

  • Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2024
  • 5345
  • 1,14
  • 13
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider