Självskattning informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kartlägga hur hög informationssäkerhet ditt företag har.

Det blir allt viktigare att vidta förebyggande åtgärder för att motverka brister i informationssäkerhetsarbetet. En förlust eller läcka av information kan resultera i omfattande skador för såväl företaget som dess kunder.

Genom självskattning kan du bilda dig en god uppfattning om vilka åtgärder som har vidtagits, men främst vilka åtgärder du behöver vidta för att ytterligare förbättra informationssäkerheten i ditt företag.

Specifikation

  • Självskattning informationssäkerhet 2024
  • 5022
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider