Självskattning - relationer i teamet 2024

Denna mall från DokuMera är en skattningsmall där det inte finns några rätt eller fel svar. Den är avsett som ett underlag för diskussion kring din relation till andra människor, deras relation till dig och ert samarbete.

För varje fråga finns en skala där du markerar hur du uppfattar dig själv som deltagare i gruppen. Kryssa först enskilt i hur du själv uppfattar dig. Låt sedan övriga medlemmar i gruppen ge dig feedback på hur de uppfattar dig som deltagare i gruppen. Markera efter hand in gruppens uppfattning, på sida nummer två. Därefter visar du och motiverar dina egna markeringar för gruppen och varför du uppfattar dig själv som du markerat. När alla är klara, diskutera igenom hur ni upplevde skattningen.

Specifikation

  • Självskattning - relationer i teamet 2024
  • 5090
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider