Skiljeklausul - kombination (förenklat skiljeförfarande i första hand) 2024

Denna mall från DokuMera är en klausul som kan användas när parterna är osäkra på hur komplicerad tvisten är och vilken sakkunskap som behövs för att lösa den. Parterna måste dock vara beredda på att kostnaderna kan uppgå till betydande belopp för det fall Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut anser att tre skiljemän ska lösa tvisten. Parterna bör därför från början överväga vilka typer av tvister som bör omfattas av en sådan här klausul.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - kombination (förenklat skiljeförfarande i första hand) 2024
  • 4653
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider