Skiljeklausul - kombination (medling) 2024

Denna mall från DokuMera är en klausul som kan användas när parterna bedömer att det finns goda möjligheter att komma fram till en samförståndslösning med hjälp av en medlare. Om det visar sig att medling inte fungerar kan parterna välja på hurdant sätt tvisten ska lösas. Vilket alternativ som är bäst beror på omständigheterna. Parterna bör ta ställning till tvisteföremålets värde och vilka kostnader som tvisten kan uppgå till. Om parterna är osäkra på hur en viss tvist kan komma att utvecklas kan andra alternativ vara att föredra.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - kombination (medling) 2024
  • 4654
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider