Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande (en skiljeman) 2024

Denna mall är en klausul som kan användas om tvisteföremålets värde är relativt begränsat, men när det fortfarande är av betydelse att hemlighålla den information som framkommer under skiljeförfarandet. Det kan också vara klokt att använda denna klausul om tvisten är av relativt enkel karaktär. Ju mer komplicerad tvisten är, desto mer motiverat kan det vara att fler skiljemän avgör tvisten.

Kopiera texten i mallen och klistra in den i ditt avtal under avsnittet Tvist.

Specifikation

  • Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande (en skiljeman) 2024
  • 4657
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider