Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande 2024

Denna mall är en klausul från DokuMera som kan användas om tvisteföremålets värde är högt. Kostnaderna för detta förfarande är höga eftersom minst tre skiljemän kommer att avgöra tvisten. När tvist väl har uppstått är parternas möjligheter att skräddarsy förfarandets upplägg begränsat.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande 2024
  • 4656
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider