Skiljeklausul - medling 2024

Denna mall är en klausul som kan användas om parterna bedömer att det finns goda möjligheter att komma fram till en samförståndslösning med hjälp av en medlare. Klausulen kan dock medföra att tvisten anhängiggörs i allmän domstol av någon part. Om tvisten innehåller information som inte bör komma till allmänhetens kännedom bör denna klausul användas med försiktighet.

Kopiera klausulen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - medling 2024
  • 4658
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider