Skiljeklausul - skiljedomsregler för Stockholms Handelskammare 2024

Denna mall från DokuMera är en klausul som innebär att skiljeförfarandet följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden. Parterna avgör om förfarandet ska avgöras av en eller tre skiljemän. Om tvisten är av komplicerad karaktär kan det vara klokt att välja tre skiljemän, men kostnaderna för detta uppgår ofta till betydande belopp. Ju fler skiljemän som ska avgöra tvisten desto dyrare kommer förfarandet att bli.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - skiljedomsregler för Stockholms Handelskammare 2024
  • 4659
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider