Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att uppfylla din informationsskyldighet enligt 6 c § LAS.

Kravet innebär att du är skyldig att informera arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse

för anställningsförhållandet. Genom att fylla i detta dokument kan du uppfylla dina skyldigheter i detta avseende. Mallen är enkel att anpassa efter de omständigheter som gäller i just ditt fall.

Observera att innehållet i detta dokument inte är avsett att förändra anställningsvillkoren. Detta dokument är endast av informativ karaktär och syftar till att dina arbetstagare ska känna till vilka villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Specifikation

  • Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse2024
  • 5422
  • 1,13
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider