Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev för avskiljbara teckningsoptioner.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och är ett bevis på en skuld till denne.

För att få in mer kapital i ett företag kan bolagsstämman besluta att genomföra en emission av teckningsoptioner och förena dessa med ett skuldebrev (dvs. ett bevis på ett lån som bolaget tagit av optionsinnehavaren). På lånet löper ränta till dess lånet ska betalas tillbaka. Fram till och med tillfället då lånet ska vara återbetalt kan skuldebrevsinnehavaren (enligt bestämmelserna i denna mall) lösa aktier i bolaget till en viss fast kurs genom kvittning mot bolagets skuld.

Specifikation

  • Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2024
  • 3793
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider