Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett orderskuldebrev med ensidig rätt för innehavaren.

Ett orderskuldebrev är ställt till en given person eller order och överlåts genom att personen genom påteckning på skuldebrevet överlåter det på annan. Utsätts inget namn är den överlåten på innehavaren. Orderskuldebrevet är en värdehandling.

Denna mall som DokuMera har tagit fram består av ett orderskuldebrev (konvertibel) som representerar ett lån som är behäftat med en konvertibelklausul enligt vilken endast innehavaren äger att, när som helst under det att lånet löper, konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget. Skuldebrevet är klart formulerat och tydligt strukturerat för att säkerställa att inga tvivel angående dess innebörd ska uppstå.

Specifikation

  • Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2024
  • 3764
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider