Skyddsombudspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skyddsombudspolicy.

Alla arbetsplatser med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud som representerar och arbetar för de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Ledning och chefer har huvudansvaret för arbetsmiljön och dessa är skyldiga att vidta alla rimliga åtgärder för att förebygga att medarbetarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Använd detta dokument från DokuMera för att upprätta en skyddsombudspolicy för ditt företag och därigenom säkerställa att företaget har ett skyddsombud. Med hjälp av mallen kan du även bestämma ansvarsfördelning samt riktlinjer för hur skyddsombud ska verka inom företaget med skyldigheter och rättigheter.

Specifikation

  • Skyddsombudspolicy 2024
  • 4442
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider