Slutredovisning likvidation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en slutredovisning för förvaltningen under en likvidation, genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet.

Vid likvidation (upplösning) ska likvidatorn upprätta en slutredovisning. Denna lämnas sedan till bolagets revisorer, som inom en månad ska lämna en revisionsberättelse avseende likvidationen. Likvidationen slutförs genom att likvidatorn framlägger slutredovisningen och revisionsberättelsen på en bolagsstämma. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvidationstiden fogas och likvidationsbeslutet ska sedan sändas till Bolagsverket.

Specifikation

  • Slutredovisning likvidation 2024
  • 1350
  • 1,35
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider