Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att med hjälp av en snabbutredning skapa ett underlag som gör att en extern expert, exempelvis en förvaltare eller en jurist, på ett kostnadseffektivt sätt kan upprätta ett hyreskontrakt mellan en hyresvärd och en lokalhyresgäst.

I denna snabbutredning återfinns punkter såsom lokalens användning, lokalens storlek och omfattning, indexklausul, oförutsedda kostnader m.m.

Specifikation

  • Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2024
  • 1234
  • 1,36
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider