Socialavgiftsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett socialavgiftsavtal med en arbetstagare.

Socialavgifter är avgifter för att finansiera socialförsäkringar. Dessa avgifter tas ut i form av arbetsgivaravgifter.

Möjligheten att ingå ett socialavgiftsavtal är främst ett medel för att underlätta administrationen för utländska arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige. Denna möjlighet att träffa ett socialavgiftsavtal följer även av EG:s förordning 574/72, tillämpningsförordningen. Genom avtalet överenskommes att arbetstagaren ska betala in socialavgiften som arbetsgivaren annars skulle vara skyldig att betala. Genom att använda detta avtal säkerställer du att de krav som lagarna ställer för socialavgiftsavtal följs.

Specifikation

  • Socialavgiftsavtal 2024
  • 4360
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider