Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta sponsoravtal angående lag- och arenasponsring.

Vid sponsring åtar sig ett företag att t.ex. bekosta eller ansvara för viss verksamhet och i gengäld får företaget möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Genom sponsring kan en sponsor stärka sin image och trovärdighet. Sponsringskostnaden är avdragsgill om den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste alltså erhålla något i motprestation som är resultatfrämjande och då spelar sponsoravtalet stor roll för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Detta sponsoravtal för lag- och arenasponsring innehåller klausuler rörande bl.a. sponsorns exponering, immateriella rättigheter och ansvarsbegränsning.

Specifikation

  • Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2024
  • 4140
  • 1,32
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider