St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 9 § ABL gällande emission av teckningsoptioner med åtföljande betalning genom kvittning.

Ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av aktier som betalas genom kvittning mot fordran ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av

- emissionsvillkor om kvittningsrätt - emissionsvillkoren som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 (till exempel om olika betalningsformer, särskilda rättigheter eller skyldigheter är förknippade med aktierna)

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att få med all den information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

Specifikation

  • St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2024
  • 3851
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider