St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 7 § ABL (nyemission).

När styrelsen ska upprätta ett förslag till nyemission av konvertibler måste förslaget förses med flera redogörelser för omständigheterna kring nyemissionen. Enligt 15 kap. 7 § ABL ska förslaget även innehålla uppgifter om konverteringen såsom

- de nya aktiernas aktieslag, om det i bolaget finns eller kan ges ut aktier av olika slag, - huruvida förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § som gäller för gamla aktier i bolaget ska gälla även för de nya aktierna, och - övriga särskilda villkor för konvertering.

Om emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen ska detta anges.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta den redogörelse som styrelsen är skyldig att upprätta enligt lag.

Specifikation

  • St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2024
  • 3766
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider