St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL (kvittningsemission).

Om förslaget innebär att en konvertibel ska kunna tecknas av någon som har en fordran på bolaget med rätt för denne att betala för vad han eller hon tecknar genom kvittning mot fordringen, ska det av redogörelsen bland annat framgå vem som är fordringsägare, fordringens belopp samt hur stort belopp av fordringen som får kvittas.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att snabbt och enkelt få med all ovanstående information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

Specifikation

  • St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2024
  • 3768
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider