Stadgar brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta stadgar för en bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Stadgarna ska innehålla information om • föreningens namn • föreningens verksamhet • styrelsens säte • avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla • föreningens räkenskapsår • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman • hur kallelsen till föreningsstämman ska ske • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Specifikation

  • Stadgar brf 2024
  • 5397
  • 1,13
  • 5
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider