Stadgar ekonomisk förening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta stadgar för en ekonomisk förening.

En ekonomisk förening är en juridisk person, och en förutsättning för att den ska kunna registreras hos Bolagsverket är att stadgar har upprättats, och att dessa innehåller all den information som krävs.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta stadgar för en ekonomisk förening. Mallen är enkel att fylla i och uppfyller alla de krav som ställs enligt lag.

Specifikation

  • Stadgar ekonomisk förening 2024
  • 5284
  • 1,15
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider