Stadgar ideell förening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta stadgar för en ideell förening.

Det finns inte några regler i lag gällande ideella föreningar, men de regler som gäller för ekonomiska föreningar kan ligga väl till grund för hur stadgar för ideella föreningar bör se ut.

Tänk på att särskilda regler, i skatterättsligt hänseende, gäller för föreningar som vill betraktas som allmännyttiga ideella föreningar.

Ta hjälp av denna mall när du behöver upprätta stadgar för din ideella förening. Mallen är enkel att utforma efter de önskemål och förutsättningar som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Stadgar ideell förening 2024
  • 5294
  • 1,15
  • 4
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider