Stämningsansökan _Genstämning_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan (genstämning).

En stämning från svarandens sida som fogas till målet rörande en annan, föregående stämning, på grund av att de har en viss samhörighet, kallas för genstämning. Bestämmelsen i 14 kap. 3 § rättegångsbalken reglerar villkoren för när genstämning kan ske. Enligt bestämmelsen kan svaranden väcka talan mot käranden i samma mål om denna nya stämning rör

- samma sak, - sak som har gemenskap med denna eller - fordran som kan gå i avräkning mot kärandens fordran (dvs att fordringarna kan kvittas mot varandra).

DokuMeras mall är välstrukturerad och hjälper dig att snabbt upprätta denna stämningsansökan i enlighet med alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Stämningsansökan _Genstämning_ 2024
  • 4203
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider