Stämningsansökan _Standard_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan.

En stämningsansökan är en ansökan till domstol om att den ska avgöra en förmögenhetsrättslig tvist. Vanligtvis ombesörjer kärandens ombud utformningen av ansökningen.

En stämningsansökan ska bland annat innehålla ett yrkande. Yrkandet ska ange om det rör sig om en fullgörelsetalan eller fastställelsetalan. Om käranden yrkar på fullgörelse vill denne förmå domstolen att besluta att svaranden ska förpliktigas att betala ett visst belopp eller återlämna en viss sak. Om käranden yrkar fastställelse vill denne att domstolen ska besluta att ett visst rättsförhållande föreligger, exempelvis att det föreligger ett avtal mellan parterna.

DokuMeras mall uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i samt kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Stämningsansökan _Standard_ 2024
  • 4205
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider