Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund angående apport av rörelse.

Bildande av ett aktiebolag inleds med att en eller flera personer upprättar en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett protokoll över bolagets bildande.

Vid bildande av företag genom att apportegendom tillskjuts ska stiftelseurkunden innehålla en redogörelse för det värde apportegendomen beräknas kunna upptas till i balansräkningen och för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av detta värde. Det ska också framgå hur många aktier som ska lämnas för apportegendomen och vem som ska tillskjuta apportegendomen. Till stiftelseurkunden ska även fogas en bilaga med apportavtalet samt en redogörelse för rörelsens resultat från föregående räkenskapsår.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund gällande apport av rörelse. Mallen uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2024
  • 3646
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider