Stiftelseurkund - Kontant (Privat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund för ett privat aktiebolag där aktierna ska betalas med kontanta medel.

Bildande av ett aktiebolag inleds med att en eller flera personer upprättar en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett protokoll över bolagets bildande.

Det vanligaste sättet som aktierna betalas på i ett aktiebolag är genom kontanta medel. Stiftelseurkunden ska innehålla en redogörelse för antalet aktier som betalas. När ett privat aktiebolag ska bildas gäller särskilda regler.

Denna mall från DokuMera är särskilt anpassad för sådana situationer som beskrivs ovan och uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Stiftelseurkund - Kontant (Privat) 2024
  • 3647
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider