Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett stödbrev av moderbolag (generellt letter of comfort).

Ett stödbrev, eller comfort letter, från ett moderbolag avser att förklara moderbolagets förtroende för dotterbolaget och dess ledning för en intressent, i detta fall en långivare som ska ge ett lån till dotterbolaget. I stödbrevet förklarar också moderbolaget sig villigt att finansiellt stötta dotterbolaget vid ett eventuellt behov av det. Stödbrevet kan därför ses som en borgensliknande handling. Vidare förklarar moderbolaget att det inte har några planer på att sälja sina aktier i bolaget, vilket är ett ytterligare tecken på stabilitet och att moderbolaget har ett långsiktigt intresse i dotterbolaget.

Specifikation

  • Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2024
  • 4133
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider