Stresskala 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att testa storleken av din egen uppbyggda stress. Dokumentmallen är tänkt att användas som ett hjälpmedel så att du kan vidta olika åtgärder för att minska denna ackumulerade stress.

Det är viktigt att vara medveten om att frågeformuläret inte ska användas som ett vetenskapligt test utan är tänkt att användas som ett grovt första instrument. Formuläret grundar sig på The Self Readjustment Rating Scale av Thomas Holmes och Richard Rahe vid University of Washington, School of Medicine.

Vid resultat som signalerar problem med stress och begynnande stressrelaterad ohälsa hänvisas vidare till experter inom området.

Specifikation

  • Stresskala 2024
  • 3245
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider