Stresspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en stresspolicy.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy gällande stress för att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen.

Negativ stress framkallas när kraven överstiger individens förmåga (överstimulans) eller när kraven är för låga och individen inte får använda och utveckla sin förmåga (understimulans). En hög stressnivå under lång tid kan medföra förslitning av bl.a. hjärt- och kärlsystemet och öka risken för sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Specifikation

  • Stresspolicy 2024
  • 2120
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider