Styrelsehandbok 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en styrelsehandbok för dig som sitter i styrelsen i ett aktiebolag.

Med hjälp av handboken kan du strukturera och dokumentera styrelsearbetet så att inga viktiga frågor eller områden glöms bort eller inte följs upp. Handboken innehåller information, instruktioner, exempeltexter och hänvisningar till aktuella dokument som finns i DokuMeras dokumentdatabas.

En del information i handboken är skriven i kursiv stil och är till för dig som upprättar styrelsehandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av styrelsehandboken. Du kan också införliva informationen i dina egna texter.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag. Dessa är skrivna i röd text. Dokumenten som det hänvisas till kan användas antingen i sin helhet som bilagor till styrelsehandboken eller införlivas som löpande text i densamma. Eller också använder du dokumenten som inspiration till egna texter. Här finns även hänvisningar till dokument som inte ska införlivas i själva styrelsehandboken men som har koppling till specifika avsnitt.

Specifikation

  • Styrelsehandbok 2024
  • 5194
  • 1,16
  • 14
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider