Styrelsemötesschema 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett styrelsemötesschema i ett aktiebolag.

Ett schema ger dig en god översikt över planerade händelser. Detta dokument kan du använda för att schemalägga företagets styrelsemöten och bestämma exempelvis vad som ska beslutas och när det ska beslutas. Genom att systematisera styrelsearbetet underlättar du för både styrelse och vd.

Denna mall består av ett schema som är färdigt att fyllas i med egna uppgifter. Schemat har fält för att tydligt kunna presentera information om när styrelsen ska ha sina möten, vad som ska behandlas på mötena, var mötena ska hållas m.m.

Specifikation

  • Styrelsemötesschema 2024
  • 1151
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider