Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Privat ej avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till en riktad kvittningsemission i ett privat bolag som ej är avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Inte sällan är den riktad till en extern placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra.

Dokumentet som DokuMera har tagit fram är ett underlag till ett förslag från styrelsen till stämman om riktad kvittningsemission i ett privat bolag som inte är avstämningsbolag.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Riktad emission - kvittning - Privat ej avstämningsbolag 2024
  • 4908
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider