Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till sammanläggning av aktier. Denna åtgärd kallas ofta även för omvänd split.

Sammanläggningen innebär att bolaget lägger samman det befintliga antalet aktier till ärre aktier. På så vis minskar antalet aktier i bolaget, men aktiekapitalet förändras däremot inte. Genom uppdelningen blir kvotvärdet på aktierna (aktiekapitalet delat med antalet i aktier i bolaget) högre.

Ett beslut om sammanläggning av aktier ska ange att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier samt innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag). Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats.

Specifikation

  • Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2024
  • 4797
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider