Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsens förslag till uppdelning av aktier. Denna åtgärd kallas ofta även för split.

Uppdelningen innebär att bolaget delar upp det befintliga antalet aktier. På så vis ökar antalet aktier i bolaget, men aktiekapitalet förändras däremot inte. Genom uppdelningen blir kvotvärdet på aktierna (aktiekapitalet delat med antalet aktier i bolaget) lägre.

Ett beslut om uppdelning fattas av bolagsstämman med enkel majoritet. Ett beslut om uppdelning av aktier ska ange hur antalet aktier i bolaget ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier samt innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag). Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats.

Specifikation

  • Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2024
  • 4798
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider