Styrelsens förslag - Apportemission - Privat avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till beslut om apportemission för ett privat avstämningsbolag.

Apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag erläggs med annan egendom än kontanter, t.ex. lös egendom eller fastigheter.

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om nyemission av aktier, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag till beslut. Förslaget måste innehålla utförlig information om apportegendomen, dess värde och information rörande de aktier som ska emitteras och under vilka förutsättningar detta ska göras.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Apportemission - Privat avstämningsbolag 2024
  • 3795
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider