Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en företrädesemission i ett publikt bolag som inte är avstämningsbolag.

En företrädesemission är riktad till en viss grupp, ofta befintliga aktieägare som har företrädesrätt genom antalet aktier de äger, bolagsordningen eller bestämmelser i emissionsbeslutet. Övriga aktieägare kan först ta del av emissionen om detta tillåts enligt bolagsordningen och först efter att de med företrädesrätt helt eller delvis skulle avstå från den.

Denna mall avser ett publikt bolag som inte är avstämningsbolag och består av ett förslag från styrelsen till stämman om att besluta om nyemission av aktier i bolaget mot kontant ersättning, även kallat kontantemission. Nyemissionen ska enligt förslaget i mallen ske med företräde för aktieägarna i förhållande till deras andel i aktiekapitalet. Styrelsen ska vid ett senare tillfälle besluta om hur eventuella aktier som inte tecknats, ska behandlas.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2024
  • 3805
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider