Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag för styrelseförslag till minskning av aktiekapital (ej återbetalning till aktieägare).

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om minskning av aktiekapitalet, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag.

Denna mall avser förslag till minskning av aktiekapitalet med annat syfte än återbetalning till aktieägarna. Det kan antingen vara fråga om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust eller för avsättning till fond.

Specifikation

  • Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2024
  • 3901
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider