Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Återbetalning till aktieägare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag för styrelseförslag till minskning av aktiekapital (återbetalning till aktieägare).

Beslut om minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman, om inte annat framgår av bolagsordningen. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om minskning av aktiekapitalet, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag. Minskning av aktiekapitalet får ske för

- att täcka en förlust, förutsatt att det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten,

- att avsätta kapitalet i en fond som ska användas enligt ett beslut av bolagsstämman eller,

- återbetalning till aktieägarna.

Denna mall avser förslag till minskning för återbetalning till aktieägare.

Specifikation

  • Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Återbetalning till aktieägare) 2024
  • 3900
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider