Styrelsens rapportschema 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett schema för när olika typer av rapporter ska vara färdigställda samt skickas ut till styrelsen i ett aktiebolag. Det ger dig en god översikt över plancerade händelser.

En bolagsstyrelse har ett långtgående ansvar för bolagets organisation. Styrelsen har bl.a. ansvar för att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen är även ansvarig för att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska situation kontrolleras på ett betryggande sätt.

För att bolagets olika avdelningar ska veta hur de ska rapportera de uppgifter som krävs och för att styrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter, bör styrelsen upprätta skriftliga instruktioner för hur denna rapportering ska ske.

Denna mall består av ett schema som ger tydlig information om när bolagets olika rapporter ska lämnas in till styrelsen. Schemat kan även kompletteras med ytterligare tidpunkter för olika rapporter som ska lämnas till styrelsen.

Specifikation

  • Styrelsens rapportschema 2024
  • 1149
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider