Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att besvara en begäran om registerutdrag från en registrerad.

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till de personuppgifter som du i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar om honom eller henne. Denna rätt kallas för rätt till tillgång, men kallas i vardagligt tal för rätten till registerutdrag. När en registrerad framställer en begäran om tillgång måste du informera den registrerade om de personuppgifter som behandlas om honom eller henne samt om behandlingen i övrigt. Detta ska göras skyndsamt.

Mallen som DokuMera har upprättat innehåller all den information som ska tillhandahållas den registrerade efter att du har mottagit dennes begäran. Mallen är enkel att anpassa efter de individuella omständigheterna.

Specifikation

  • Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2024
  • 4957
  • 1,18
  • 3
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider