Svaromål 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett svaromål. Svaromål ska inges till domstolen efter det att svaranden delgivits stämningsansökan.

Svaranden ska i svaromålet antingen medge eller bestrida de yrkanden som käranden framställt i sin stämningsansökan. Om svaranden bestrider alla eller några av yrkandena är det viktigt att ange grunderna och bevisen för detta. Om svaranden anser att det finns något hinder för rättegången ska han eller hon ange det, exempelvis att käranden vänt sig till fel domstol.

Med hjälp av DokuMeras mall kan du enkelt upprätta ett svaromål som uppfyller alla lagstadgade krav. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Svaromål 2024
  • 4206
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider