Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en teckningslista för konvertibler (5 tecknare).

När beslut om emission av konvertibler fattats ska en teckningslista över de som tecknat sig för konvertibler upprättas. Till teckningslistan ska också fogas bolagsordning och i förekommande fall handlingar enligt 15 kap. 8–10 §§ ABL.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig snabbt och enkelt upprätta denna lista i det fall att endast upp till fem personer tecknat sig för konvertibler som nyemitterats från bolaget. Mallen uppfyller alla de lagstadgade krav som framgår av aktiebolagslagen.

Specifikation

  • Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2024
  • 3770
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider