Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta teckningslista för teckningsoptioner (5 tecknare).

En teckningsoption (eller optionsrätt) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tidsperiod. När en nyemission görs ska en teckningslista upprättas med aktietecknarens namnteckning och antal tecknade aktier.

Teckningslistan måste också innehålla beslutet om nyemissionen samt viss annan information, som t.ex. den senaste årsredovisningen och företagets bolagsordning. Det är även möjligt att i teckningslistan hänvisa till något kompletterande dokument som t.ex. kan innehålla särskilda villkor för aktieteckningen, revisorernas yttrande om apportbestämmelser eller kvittningsförbehåll. Dokumenten ska bifogas som kopia till teckningslistan.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en teckningslista avseende teckningsoptioner enligt ovan.

Specifikation

  • Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2024
  • 3853
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider