Testamente Med tillägg till viss person som kompensation för tidigare förskott 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente som anger att viss person ska kompenseras för tidigare förskott.

Genom ett testamente kan en testator reglera hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas. I regel avräknas gåvor som arvlåtaren givit till bröstarvinge under sin livstid mot det arv som bröstarvingen senare ska erhålla. På så sätt kompenseras övriga bröstarvingar för den gåva som bröstarvingen fick. Den här typen av problematik kallas för förskott på arv.

Genom detta testamente ges möjligheten att på ett av dig specificerat sätt kompensera en bröstarvinge för gåvor som givits till andra bröstarvingar.

Specifikation

  • Testamente Med tillägg till viss person som kompensation för tidigare förskott 2024
  • 3308
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider