Testamente Mellan makar där bröstarvingar får hela arvslotten 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente mellan makar där bröstarvingar får hela arvslotten.

Genom detta testamente tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap bröstarvingarna. Huvudregeln är att bröstarvingarna annars får vänta på sitt arv till dess att den efterlevande maken har avlidit. Om båda makarna godkänner ett testamente av förevarande slag kan bröstarvingarna emellertid erhålla kvarlåtenskapen på en gång.

Testamentet är också försett med en förklaring om att egendom som lämnats till bröstarvinge under livstiden inte ska räknas av mot arvet, vilket annars är huvudregeln. Detta kallas för förskott på arv.

Specifikation

  • Testamente Mellan makar där bröstarvingar får hela arvslotten 2024
  • 3309
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider