Testamente Till förmån för viss person 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente till förmån för viss person.

Genom ett testamente kan en testator reglera hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas. Denna mall är ett testamente riktat till viss person och låter en i testamentet specificerad person, ta del av kvarlåtenskapen som då inte kommer att fördelas enligt den legala arvsordningen.

Mallen som DokuMera har utarbetat uppfyller alla de lagstadgade krav som finns. Mallen låter dig enkelt fylla i det monetära belopp eller den egendom som ska testamenteras till testamentstagaren.

Specifikation

  • Testamente Till förmån för viss person 2024
  • 3312
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider