Testamente Till förmån för viss person och testamentsexekutor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente till förmån för viss person och där testamentsexekutor utses.

I detta testamente har den som upprättat testamentet (testator) förordnat att en viss person ska vara testamentsexekutor och att en viss person (testamentstagare eller legatarie) ska erhålla en särskild förmån (legat), t.ex. en sak eller pengar, som enskild egendom. Förutom äganderätten till egendomen får testamentstagaren även avkastningen därav och har rätt att göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Specifikation

  • Testamente Till förmån för viss person och testamentsexekutor 2024
  • 3311
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider